سوالات متداول

سوالات متداول برنامه های استانی

خیر. هر کدام از استانها شرایط سنی متفاوتی را برای برنامه های خود در نظر می گیرند.

سوالات متداول استارت اپ ویزا

بله، شما نیاز دارید که مدرک زبان انگلیسی در سطح CLB 5 داشته باشید

سوالات متداول ویزای تحصیلی

خیر، اداره مهاجرت کانادا یک سری از موسسات را تعیین کرده که لیست آن را میتوانید در وبسایت این سازمان پیدا کنید. پس از دریافت پذیرش از یکی از این موسسات، نامه پذیرش برای دریافت مجوز تحصیل از اداره مهاجرت استفاده می شود

سوالات متداول اکسپرس اینتری

زمان مشخصی برای دریافت نتیجه اکسپرس نمی توان تخمین زد این زمان می تواند تا ۱۲ ماه هم طول بکشد

فهرست