ویزای تحصیلی

ویزای تحصیلی

سیستم آموزشی کانادا یکی از برترین سیستمهای آموزشی در سطح دنیا می باشد. این سیستم به صورت استانی اداره می شود. دولت کانادا و دولتهای استانی توجه خاصی به آموزش و پرورش دارد و به همین منظور بودجه چشمگیری را به این مورد اختصاص می دهد.
ارزش بین المللی مدارک تحصیلی کانادا، کیفیت و استاندارد بالای آموزش و فرصت های مناسب و خوب شغلی پس از اتمام تحصیلات و همچنین امکان مهاجرت و گرفتن اقامت دایم با توجه به شرایط متقاضی از دلایلی است که یک فرد کانادا را برای تحصیل انتخاب میکند.

فهرست