برنامه کارآفرینی

برنامه کارآفرینی

اگر قصد مهاجرت از طریق راه اندازی کسب و کار خود در کانادا را دارید، برنامه های کارآفرینی دولت فدرال و دولتهای استانی می تواند یکی از گزینه های مناسب برای شما است. افرادی که دارای دانش کافی در زمینه مدیریت و کارآفرینی هستند و همچنین سرمایه کافی برای فعالیتهای اقتصادی دارند می توانند با ارایه سابقه مدیریتی خود برای این شاخه اقدام کنند.

متقاضیان باید حداقل ۳ سال سابقه کاری و با توجه به استان و شهر مورد نظرشان میزان سرمایه شخصی و سرمایه گذاری مورد نظرشان را اعلام کنند. افراد با توجه به سابقه کاری و میزان سرمایه شان باید نسبت به راه اندازی بیزینس مورد نظرشان اقدام کنند در این برنامه می بایست با توجه به محل بیزینس حداقل یک کانادایی و یا بیشتر را به استخدام بیزینس مورد نظر در آورند.

فهرست